Valinge Bygdelag
Start
Almanackan
Aktiviteter
Genomförda aktiviteter
Länkar
Kontakt
Valinge Bygdelag

Valinge ligger ca en mil från Varberg i en trakt med ett kuperat och omväxlande landskap. Det ligger i övergången från kust till inland. Här är vackert och tilltalande under alla årstider. Valinge bygdelag verkar här för en levande och aktiv bygd. Med Valinge avser vi ungefär "Valinge socken".

  • Här verkar vi - Valinge Bygdelag - en förening för samvaro, idéer och ambitioner. Vi räknar samtliga Valingebor, och alla som har sitt hjärta här, som våra medlemmar.
  • Varje år bjuder vi in till en rad aktiviteter
  • I vår egen kalender - "Valingealmanackan" - hittar Du det mesta som händer under året.
  • Vår ambition är även att hålla ett öga på den landsbygdspolitiska utvecklingen och uppvakta myndigheterna med synpunkter på frågor som är angelägna för vår bygd.