Start
Om BIVEK
Nya anslutningar
Tjänsteleverantörer
Felsökning
Stadgar
Kontakt
Nya Anslutningar

De som är intresserade av att ansluta sig till nätet skall göra en anmälan om detta till styrelsen (se kontaktsidan).

Två gånger om året lämnas dessa över till föreningens entreprenör som projekterar och ger en offert.

Anslutningskostnaden per fastighet är självkostnaden plus 5000 kr.