Start
Om BIVEK
Nya anslutningar
Tjänsteleverantörer
Felsökning
Stadgar
Kontakt
Kontakt
Ordförande Bernt Bengtsson bernt.bengtsson@bredband2.com  0340-62 51 97
V.ordförande  Per Johansson kallsper@hotmail.com  0340-62 54 50
Sekreterare Cristian Carlstein seidiecrille@ciaoip.se 0340-67 31 42
Kassör Jens Otterdahl Holm jens.e.holm@gmail.com 0340-67 67 19
Ledamot David Karlsson david.ottosgard@gmail.com 070-692 50 13