Start
Om BIVEK
Nya anslutningar
Tjänsteleverantörer
Felsökning
Stadgar
Kontakt
Felsökning (Skriv ut sidan innan du behöver den!)

Om det blir problem med hemmautrustningen kommer här lite tips man kan kontrollera innan man tar kontakt med leverantörernas support.

1. Kontrollera att " F2 " lampan blinkar på switchen där fibern kommer in. Om lampan blinkar så är det kontakt med nätet ut, om den inte blinkar drag ut strömsladden 30 sek innan den återställs.

Om switchen går sönder är det Varbergs energi man skall ta kontakt med.

2. Om det finns en router till datorn så är det inte ovanligt att den "låser" sig. Drag ut strömsladden och vänta i 30 sek innan sladden återmonteras. Om man misstänker att routern är sönder eller felinställd kan det kontrolleras genom att dra en nätverkssladd direkt från port 7 på switchen till datorns nätverksuttag.

Routern fördelar datortrafiken mellan flera datorer. 1 dator går att köra direkt i port 7 på switchen om man inte är i behov av trådlöst nätverk.

3. Vad det gäller TV-box och ATA-boxen till telefonen så är det samma sak, gör utrustningen strömlös i 30 sek. Om inte detta hjälper kontakta respektive leverantör av tjänsterna.

Styrelsen tecknade i oktober 2016 ett serviceavtal med Blacklink Networks AB. Det innbär att det kommer vara Blacklink som gör reparationer, underhåll samt nyanslutningar i nätet. Uppkommer fel i nätet går det bra att ringa till Blacklink på 010-155 02 10 eller maila till support@blacklink.se. Enligt avtalet skall Blacklink, efter felanmälan, vara på plats inom 48 timmar för att konstatera åtgärd och påbörja åtgärd